author Image

Den nationale forebyggelsesstrategi er næsten pinlig